Artykuły

Artykuły ok. 22.000 znaków należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: international.sport.congress@awf.gda.pl

Do 15.04.2018 r. należy przesłać kompletny tekst referatu wraz z uwzględnieniem wymogów redakcyjnych w postaci plików w EDYTORZE WORD (*.doc lub *docx).

 

W artykule należy podać:

  1. imię i nazwisko autora/autorów z tytułem zawodowym, adresem e-mail oraz afiliacją,
  2. tytuł wystąpienia/artykułu
  3. streszczenie w języku polskim i angielskim.

 

W artykule powinny być zawarte: cel badań, materiały i metody badawcze, podstawowe wyniki, wnioski oraz słowa kluczowe. Wymagane jest także umieszczenie streszczenia (do 500 znaków), oraz słów kluczowych w języku polskim i angielskim.

Artykuł może być napisany w języku polskim lub angielskim.

 

W ramach konferencji istnieje możliwość publikacji referatów w następujących czasopismach

  1. Monografia „Rynek sportu w XXI wieku. Teoria i Praktyka” w kilku tomach w zależności od liczby autorów, Wyd. AWFiS Gdańsk
    (25 pkt., lista B) – arkusz wydawniczy (40 000 znaków), Wymogi edytorskie, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie autora dostępne są na stronie internetowej konferencji
  2. Baltic Journal of Health and Physical Activity (11 pkt. lista B) – artykuły wyłącznie w j. angielskim. Wymogi edytorskie dostępne na stronie internetowej www.balticsportscience.com
  3. Rocznik Naukowy AWFiS (5 pkt., lista B) Wymogi edytorskie dostępne na stronie internetowej http://awf.gda.pl/index.php?id=661

 

Teksty referatów w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: international.sport.congress@awf.gda.pl w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r.

 

UWAGA: Prosimy o uwzględnienie, iż jedynie artykuły spełniające wymogi edycyjne ww. wydawnictw zostaną skierowane do recenzji.