Przewodniczący Kongresu – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska

 

Zastępca Przewodniczącego Kongresu

Kierownik Zakładu Zarządzanie w Sporcie dr n. ekonom. Joanna Jedel

 

Przewodniczący Rady Naukowej

Dziekan WF Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

Prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Zawadzki

 

Członkowie Rady Naukowej

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Przybylski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Godlewski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Antonowicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Paszkowski, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

Prof. nadzw. dr hab. Monika Bąk, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Pawłucki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bień, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. Leszek Starosta, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Prof. nadzw. dr hab. Zygmunt Waśkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Witek, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk ekonomicznych i Zarządzania

Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Lipowski, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Dr Joanna Jedel, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Dr Grzegorz Chruściński, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Dr Adam Giersz

 

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca – Kierownik Zakładu Zarządzania AWFiS dr n. ekonom. Joanna Jedel

Prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Zawadzki

Dr Grzegorz Chruściński

Mgr Marcin Wojciechowski

Mgr Aleksandra Jagodzka

Mgr Marcin Burchard

Mgr Łukasz Karski

Mgr Artur Fal

Mgr Mateusz Sitek

Mgr Dominik Stefaniak

Mgr Marek Zarzycki