TERMINY

 

Publikacje

do 15.03.2018 r. – zgłoszenie uczestnictwa, tematu referatu i abstraktu

do 31.03.2018 r. – nadesłanie tekstu referatu

do 15.04.2018 r. – informacja o akceptacji referatu

do 30.04.2018 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej

 

Pozostali uczestnicy

Do 31.03.2018 r. – zgłoszenie uczestnictwa i dokonanie opłaty konferencyjnej

 

OPŁATY

 

Naukowcy

  1. Uczestnictwo z wystąpieniem, z uroczystą kolacją i publikacja referatu – 850 zł
  2. Publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji – 400 zł

 

Praktycy i pracownicy administracji publicznej

  1. Uczestnictwo 2 dniowe z uroczystą kolacją – 500 zł
  2. Uczestnictwo 2 dniowe – 350 zł
  3. Uczestnictwo 1 dniowe – 200 zł

 

Doktoranci

  1. Uczestnictwo z wystąpieniem, z uroczystą kolacją i publikacja referatu – 500 zł
  2. Publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji – 400 zł

 

Studenci i doktoraci

  1. Udział bierny (słuchacz) w konferencji jest bezpłatny
  2. Obowiązuje rejestracja (liczba miejsc ograniczona)

 

Określoną kwotę prosimy przelać po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu wystąpienia drogą elektroniczną. 

 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Kazimierza Górskiego 1

Nr rachunku:

23103011170000000088995013 REZ.KONGRES PLN

Tytuł przelewu:

Kongres Rynek Sportu + imię i nazwisko uczestnika konferencji + nazwa uczelni